Kamnoseštvo v Ljubljani skozi čas

Kamnoseštvo v Ljubljani skozi čas 3. maja, 2023 Novice Kamnoseštvo je za Ljubljano zelo pomembna starodavna obrt že od srednjega veka dalje. V tem obdobju so kamnoseki v Ljubljani izdelovali kamnite elemente za cerkve, med katere sodijo oltarji, krstilnice, razni stebri pohodni kamniti tlaki, masivne stopnice itd… Veliko kamnoseških izdelkov pa se je vgrajevalo tudi […]