Kamnoseštvo v Sloveniji

Kamnoseštvo v Sloveniji sega v globoko zgodovino, kjer se prepletajo spretnost, dediščina in kreativnost. Ta obrt, ki je postala del nacionalne identitete, ni le način dela, temveč tudi izraz umetnosti, ki se kaže skozi oblikovanje kamna v različne forme in strukture. V tem blogu bomo raziskali zgodovino, tehniko, sodobne pristope ter pomembnost kamnoseštva v Sloveniji. […]

Kamnoseštvo v Ljubljani skozi čas

Kamnoseštvo v Ljubljani skozi čas 3. maja, 2023 Novice Kamnoseštvo je za Ljubljano zelo pomembna starodavna obrt že od srednjega veka dalje. V tem obdobju so kamnoseki v Ljubljani izdelovali kamnite elemente za cerkve, med katere sodijo oltarji, krstilnice, razni stebri pohodni kamniti tlaki, masivne stopnice itd… Veliko kamnoseških izdelkov pa se je vgrajevalo tudi […]